Zakelijk

Strategieën ter verbetering van het leesbegrip van leerlingen met een onderwijsachterstand

Voor leerlingen met een onderwijsachterstand kan begrijpend lezen een groot obstakel zijn. Of het nu te wijten is aan een leerstoornis of een gebrek aan toegang tot onderwijsmiddelen, het resultaat is hetzelfde – begrijpend lezen is vaak aanzienlijk lager dan andere leerlingen op hetzelfde niveau. Gelukkig zijn er strategieën die deze leerlingen kunnen helpen hun leesvaardigheid te verbeteren en de kloof in hun begrip te dichten.

Stel doelen en volg de vooruitgang

De eerste stap bij het verbeteren van elke vaardigheid is het stellen van duidelijke doelen en het bijhouden van de vorderingen. Dit concept geldt ook voor begrijpend lezen. Wanneer je doelen stelt voor je leerling, zorg er dan voor dat deze realistisch en haalbaar zijn binnen een bepaald tijdsbestek. Dit zal je leerling motiveren en je in staat stellen zijn vorderingen beter te volgen. Het is ook belangrijk dat de doelen die je stelt specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdig (SMART) zijn.

Verbanden leggen met teksten

Een van de meest effectieve manieren voor leerlingen om hun leesvaardigheid te vergroten is het leggen van verbanden met teksten. Dit kan inhouden dat zij verbanden leggen tussen verschillende teksten die zij gelezen hebben of tussen een tekst en ervaringen uit het echte leven. Door deze verbanden te leggen, kunnen leerlingen beter begrijpen wat ze gelezen hebben en die inzichten gebruiken om hun algemene begrip van het materiaal te verbeteren. Bovendien bevordert deze strategie het kritisch denken, dat vervolgens kan worden toegepast bij de behandeling van nieuwe leerstof of onderwerpen.

Voorlezen

Een andere strategie die leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen kan helpen, is hen hardop te laten lezen terwijl ze een geschreven versie van wat ze zeggen volgen. Zo kunnen ze horen hoe woorden klinken als ze correct worden uitgesproken en kunnen ze tegelijkertijd oefenen met hardop spreken in het bijzijn van anderen zonder dat ze bang hoeven te zijn voor een oordeel of kritiek. Bovendien geeft deze aanpak hen meer mogelijkheden om te pauzeren en na te denken over wat ze lezen voordat ze verder gaan met de volgende zin of alinea.

Begrijpend lezen moet niet worden gezien als een onoverkomelijke uitdaging voor leerlingen met een onderwijsachterstand, maar als een kans op groei en verbetering door middel van gerichte strategieën die speciaal voor hen zijn ontworpen. Door SMART doelen te stellen, verbanden te leggen tussen teksten en ervaringen, en regelmatig hardop te oefenen met lezen, zullen deze leerlingen in staat zijn hun begrijpend lezen na verloop van tijd aanzienlijk te verbeteren zonder zich overweldigd te voelen door wat op het eerste gezicht een onmogelijke taak lijkt.