Deze keer wil ik graag de vergelijking maken met religies. Religies gebruiken storytelling als belangrijkste middel om hun verhaal te vertellen. En deze verhalen beklijven al duizenden jaren. We gebruiken in de contentmarketingwereld altijd hele hippe begrippen als ‘engagement’ en ‘storytelling’, maar zijn contentmarketeers wel goede verhalenvertellers?

Storytelling

In mijn jeugd zat ik in Limburg, Hoensbroek om precies te zijn, op de Maria Gewanden Basisschool. Zoals bekend, is Limburg erg katholiek ingesteld, en onze school had dan ook een non als directrice. Elke dag begon met het bidden naar God. Omdat ik atheïstisch ben, hoefde ik niet mee te bidden, maar ik stond er wel iedere dag naar te luisteren. Eens in de zoveel tijd gingen we met de hele klas naar de kerk, waar veel verhalen werden verteld door de pastoor.

Religieuze verhalen zijn een vorm van storytelling avant la lettre. De verhalen die in een periode van ongeveer 1.600 jaar (over langetermijnstrategie gesproken) zijn opgeschreven, worden nog steeds verteld aan jong en oud. Maar wat nog belangrijker is: dat mensen de verhalen ‘geloven’ en geïnspireerd raken door de verhalen.

Engagement

Op het moment dat mensen geïnspireerd raken door verhalen, creëer je engagement. Engagement houdt in dat men zich ergens bij betrokken voelt. Religies hameren erop dat ze nodig zijn. Ze creëren een bepaalde vorm van behoefte voor hun volgers en geven aan dat zij die behoefte het beste kunnen vervullen. Mensen zijn altijd op zoek naar antwoorden op betekenisvolle vragen, en religies geven antwoorden op die vragen. Religies geven troost, geven betekenis aan het leven en geven aan hoe mensen zich moeten gedragen. Een laatste belangrijke reden is dat religies mensen samenbrengen, ze creëren een gemeenschap. En aangezien de mens van nature een gezelschapsdier is, wil iedereen ergens bijhoren. Religies spelen hier dus slim op in.

Gouden Cirkel

Als organisatie wil je ook dat je verhalen beklijven. Organisaties die zich bezighouden met contentmarketing proberen ook in te spelen op de behoeftes van hun doelgroep(en). Het is een langetermijnstrategie die is ingesteld op het creëren van engagement; verbinding met de doelgroep. Simon Sinek heeft de Gouden Cirkel theorie ontwikkeld die ingaat op de vraag ‘Waarom inspireren sommige mensen en waarom hebben zij zoveel invloed? Deze Gouden Cirkel kent drie ringen; Waarom, Hoe en Wat. De meeste bedrijven weten Wat ze doen, sommige weten Hoe ze het doen, maar weinig bedrijven kunnen uitleggen Waarom ze het doen.

Slimme contentmarketeers weten dat mensen op zoek zijn naar antwoorden op de ‘waarom vraag’. Waarom heeft dit bedrijf een toegevoegde waarde voor mij en waarom zou ik mijn kostbare tijd investeren in het lezen/bekijken van hun content. Kortom, wat is de toegevoegde waarde om met hen in zee te gaan? Voor bedrijven is het tegenwoordig een must om met waardevolle content het leven van mensen gemakkelijker te maken of zelfs te verrijken.

Consistentie

Religies vertellen consequent hetzelfde verhaal, wellicht aangevuld met later opgedane kennis of aangepast aan de periode waarin we leven. Contentmarketeers moeten ook een eenduidig verhaal vertellen om mensen aan hen te binden. Consistentie in een verhaal zorgt voor geloofwaardigheid, vertrouwen en verbinding. Maak consistentie onderdeel van je contentmarketingstrategie en zorg dat je geloofwaardig bent voor je doelgroep. Bied toegevoegde waarde, want contentmarketing is pas effectief als het iets oplevert voor de doelgroep. Maar bovenal is het belangrijk om, net als religies, goed uit te kunnen leggen waarom je doet wat je doet.